1. Đ/C Nông Thị Phượng -  GV Sinh Hóa- Tổ trưởng

2. Đ/C Phan Thị Nhàn - GV Toán lí - Tổ phó

3. Đ/C Hoàng Thị Hòa- GV Toán Lí - CN lớp 8A

4. Đ/C Nguyễn Danh Tú - GV TD - BT Đoàn- TPT đội