Tên sáng kiến: Biện pháp rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 tại trường TH&THCS Đức Lương-Đại Từ-Thái Nguyên

1. Lĩnh vực áp dụng của Sáng kiến: Được áp dụng cho học sinh học sinh Tiểu học.

2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:

Góp phần to lớn trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, tô đẹp thêm hình ảnh của nhà trường, tạo uy tín giữa giáo viên-nhà trường với cha mẹ học sinh. Nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động giáo dục.

3. Mô tả nội dung của sáng kiến:

3.1. Tính mới:

- Áp dụng tại trường TH&THCS thuộc vùng nông thôn miền núi

- Nâng cao nhận thức của học sinh, cha mẹ học sinh và người dân về công tác giáo dục các kĩ năng cho trẻ.

3.2. Tính khoa học: Căn cứ.

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII; Tài liệu bồi dưỡng  GV Tiểu học của  nhà xuất bản Giáo dục; Điều 12 Luật Giáo dục.

3. 3. Tính thực tiễn.

* Đặc điểm tình hình lớp 3A.

Tổng số HS: 24 (Nữ 9, nam 15  dân tộc 21, hộ nghèo:  01; cận nghèo: 04)

  Lớp học có đủ bàn ghế, chỗ ngồi cho 24 học sinh (bàn ghế đúng quy cách theo tiêu chuẩn của Bộ GD và Đào tạo-Bộ khoa học công nghệ-Bộ Y tế)  Lớp học đảm bảo đủ ánh sáng, thoáng mát để học sinh học tập và hoạt động học nhóm.

* Khó khăn.

- Lớp 3A còn có học sinh gia đình hộ nghèo: 01, cận nghèo: 04

- Một số học sinh nhận thức còn chậm, nhút nhát.

- Nhận thức của một số cha mẹ học sinh còn hạn chế về công tác giáo dục.

 Các giải pháp đã áp dụng trong nghiên cứu sáng kiến.

          Giải pháp 1: Tạo dấu ấn cho học sinh ngay từ đầu năm học

Ngay từ đầu năm học nhà trường đã ổn định lớp học, tổ chức Lễ khai giảng trực tiếp và trực tuyến đúng lịch và trang trọng tạo dấu ấn đẹp đẽ cho học sinh toàn trường.

Giải pháp 2: Phân loại khả năng ứng xử của học sinh lớp 3A

  1. Nhóm học sinh ngại giao tiếp, trầm lặng, nhút nhát 

2. Nhóm học sinh bạo dạn trong giao tiếp nhưng nói trống không

          3. Nhóm học sinh bạo dạn trong giao tiếp, biết nói năng lễ phép

Giải pháp 3: Rèn kĩ năng giao tiếp thông qua việc đổi mới phương pháp dạy học và vận dụng  tốt Thông tư 30, Thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

          Đổi mới phương pháp dạy học là dạy và học theo hướng tích cực chủ động, sáng tạo trong đó học sinh phải tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề, tự chiếm lĩnh kiến thức mới theo sự tổ chức và hướng dẫn hợp lý của giáo viên trong môi trường giáo dục thích hợp nhằm thực hiện các mục tiêu giáo dục của bậc học, của môn học, của bài học.

Giải pháp 4: Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, về nguồn và qua các cuộc thi (Trực tiếp ở lớp, tham khảo và xem trực tuyến) 

          Với học sinh tiểu học, những hoạt động ngoại khóa như giữ gìn vệ sinh trường lớp, thực hiện giờ nghỉ giải lao tại lớp (do phòng dịch Covid), những dịp quyên góp ủng hộ bạn nghèo, chăm sóc công trình măng non, thăm hỏi gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ trên địa bàn, hoạt động viếng nghĩa trang liệt sĩ, an toàn giao thông,… đã giúp các em trưởng thành, năng động hơn. Từ những trải nghiệm cuộc sống, các em sẽ có cái nhìn nhân văn, biết sẻ chia với gia đình, cộng đồng nhiều hơn.

Giải pháp 5: Giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh      

          Chúng ta đều biết rằng: Trong mọi thời đại, mọi xã hội vấn đề giáo dục đạo đức cho con người là hết sức quan trọng. Cha ông đã dạy “Tiên học lễ, hậu học văn”, lời dạy của Bác Hồ lúc sinh thời “Có tài mà không có đức là người vô dụng”. Để con trẻ có đạo đức, nhân cách, tốt tôi thiết nghĩ: mỗi gia đình, ông bà, cha mẹ phải ý thức đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm của mình, con hư trách nhiệm trước hết thuộc về gia đình, không nên đổ lỗi cho nhà trường, xã hội. Mọi người trong gia đình: ông bà, cha mẹ, người lớn phải thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử, đạo đức gia phong.

 3.4. Tính hiệu quả.

Muốn làm tốt việc Rèn kĩ năng giao tiếp cho học sinh lớp 3 trước hết người thầy phải gần gũi các em học sinh, yêu thương học sinh, chăm lo cho các em như con của mình. Phải làm tốt công tác tuyên truyền tới cha mẹ học sinh; tạo uy tín bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục; sử dụng có hiệu quả các biện pháp giáo dục học sinh.  Quan tâm chăm lo đến mọi đối tượng học sinh; chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho lớp học, trang thiết bị dạy học tạo được môi trường học tập thân thiện cho học sinh.

4. Phạm vi áp dụng:  Tại lớp 3A trường TH&THCS Đức Lương-Đại Từ-Thái Nguyên.

Sau đây là một số hình ảnh khi thực hiện sáng kiến này:

 

 

               

 

              Đức Lương, ngày 18 tháng 4 năm 2022

Tác giả: Cô giáo Nguyễn Thị Nga – GV trường                                        TH&THCS Đức Lương