Trường THCS Đức Lương quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đức Lương!
Friday, 29/05/2020 - 10:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của trường THCS Đức Lương!

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG

      Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã triển khai phương án dạy học trực tuyến qua mạng Internet. Điều này sẽ giúp các thầy cô giáo và học sinh duy trì hoạt động dạy và học, tìm kiếm thông tin môn học trong điều kiện hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

      Thời gian qua, việc đảm bảo kiến thức cũng như tiến độ học tập, ôn thi cho học sinh đang là vấn đề lo lắng cho các bậc phụ huynh. Để tăng cường hiệu quả việc hướng dẫn học sinh tự ôn tập và sử dụng các ứng dụng hỗ trợ học tập trực tuyến, Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Nguyên đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, trường học và đưa ra giải pháp kịp thời lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, trường THCS Đức Lương xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến để đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh nhà trường.

Nội dung Kế hoạch:

PHÒNG GDĐT ĐẠI TỪ

TRƯỜNG THCS ĐỨC LƯƠNG

           Số:  28/KH-THCS

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     Đức Lương, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

 

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET

Căn cứ Công văn số 524/SGDĐT-KTKĐCL ngày 23/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai áp dụng phần mềm dạy học từ xa qua internet để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020;

Thực hiện Công văn số 151/PGDĐT-CNTT ngày 01/4/2020 của phòng GDĐT Đại Từ về việc triển khai áp dụng phần mềm dạy học từ xa qua internet để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020.

Thực hiện Công văn số 157/PGDĐT-CNTT, ngày 07/4/2020 của Phòng GDĐT Đại Từ về việc triển khai áp dụng phần mềm dạy học từ xa qua internet để hoàn thành chương trình năm học 2019 - 2020;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường;

Trường THCS Đức Lương xây dựng Kế hoạch dạy học trực tuyến qua Internet cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng chống CoVid-19. Đặc biệt đạt kết quả cao trong kỳ thi vào THPT năm học 2020 - 2021.

- Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua các phần mềm trên Internet của giáo viên.

- Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức, hỗ trợ học sinh trong học tập.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Yêu cầu

- Đối với giáo viên: Phải có kỹ năng xây dựng và lựa chọn học liệu. Phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng cơ bản thành thạo các ứng dụng, phần mềm dạy học đã được tập huấn.

- Đối với học sinh: Phải có tài khoản trên ViettelStudy, Facebook hoặc Zalo. Máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối Internet. Tham gia học tập theo lịch học của nhà trường và hoàn thành làm bài kiểm tra đầy đủ theo hướng dẫn của giáo viên. Trường hợp thật đặc biệt, HS không có máy tính hoặc điện thoại thông minh hoặc không có điều kiện kết nối Internet thì nhà trường tổ chức học ngoài giờ chính khóa để bổ sung kiến thức (nếu còn thời gian) sau khi HS quay trở lại trường.

- Đối với Cha mẹ HS: Quan tâm và chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho con em mình học trực tuyến theo lịch học nhà trường thông báo. Giám sát, hỗ trợ quá trình học của con mình. Phối hợp, hướng dẫn con em mình hoàn thành các yêu cầu của GV.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng

Toàn thể HS trường THCS Đức Lương năm học 2019 – 2020.

2. Nội dung, thời gian và hình thức dạy học

- Hình thức dạy: Dạy học trực tuyến qua Internet thông qua ViettelStudy hoặc các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp.

- Áp dụng trong việc ôn tập, dạy bài mới và đánh giá học sinh.

- Từ ngày 07/4/2020 đến ngày 9/4/2020: Nhà trường tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên các phần mềm chuẩn bị cho công tác dạy học trực tuyến. GV tham gia tập huấn, xây dựng PPCT theo hướng tinh giảm của bộ GD chuẩn bị học liệu phù hợp để áp dụng trong thời gian tiếp theo.

  Đồng thời trong thời gian này GV hướng dẫn cho HS ôn tập lại kiến thức cũ cần thiết, hướng dẫn HS truy cập tài khoản trên Viettel Study theo ID và mật khẩu nhà trường cung cấp.

- Từ ngày 10/4/2020: Dạy thể nghiệm(do Đ/C Phó hiệu trưởng chỉ đạo)

- Từ ngày 13/4/2020: Căn cứ vào PPCT đã được tinh giản của bộ GDĐT, giáo viên thực hiện dạy bài mới, theo thời khóa biểu của nhà trường. (Nội dung dạy học: Tiếp tục triển khai dạy học kiến thức của học kỳ II từ tuần 23 theo chương trình mới đã được Bộ GDĐT tinh giản).

3. Yêu cầu về bài học và học liệu

- Được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS.

- Bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng HS.

- Được BGH, tổ chuyên môn góp ý trước khi đưa vào sử dụng.

4. Đánh giá kết quả học tập

4.1. Kiểm tra thường xuyên

- Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, GVBM trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học của ViettelStudy sao cho phù hợp, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực và linh hoạt.

- Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS (theo TT58).

4.2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi HS đi học trở lại, nhà trường tổ chức cho HS ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại HS.

5. Chế độ hỗ trợ giáo viên giảng dạy

- Áp dụng công văn số 1166/UBND - KGVX ngày 07/4/2020 cảu Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Chi trả kinh phí hỗ trợ cho giáo viên hợp đồng khoán giảng dạy trên Internet, truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bênh Covid-19;

- Áp dụng các công văn hướng dẫn của Sở GD Thái Nguyên và Phòng GDĐT Đại Từ về công tác dạy học trực tuyến trên Internet trong học kỳ II năm học 2019 - 2020;

- Không chi hỗ trợ cho Giáo viên trong biên chế (Vì đã được hưởng lương tháng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với BGH nhà trường

- Xây dựng kế hoạch Dạy học trực tuyến, phối hợp với Viettel tạo tài khoản miễn phí cho nhà trường thông qua ViettelStudy

- Xây dựng kế hoạch dạy học, lên thời khóa biểu, theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ giáo viên thực hiện.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Thông tin đến CMHS và HS phương án Dạy học trực tuyến của nhà trường trong thời gian HS nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19.

2. Đối với tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến.

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS (lưu ý phần giảm tải).

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả.

3. Đối với giáo viên giảng dạy

- Tích cực, chủ động, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT. Thực hiện cơ bản thành thạo các phần mềm, ứng dụng đã tập huấn để góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT và chất lượng dạy học.

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường.

- Xây dựng nội dung bài dạy trực tuyến qua Internet hiệu quả và học liệu phù hợp. Triển khai dạy trực tuyến (ở tại nhà hoặc tại trường căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi giáo viên về thiết bị dạy học) thông qua ViettelStudy hoặc các phần mềm phù hợp; trong mỗi tiết học cần điểm danh học sinh tham gia học, ghi chép lại theo từng ngày để nắm bắt, theo dõi việc học tập của học sinh; sau khi kết thúc tiết học giáo viên phải giao nhiệm vụ/bài tập tự học cho học sinh, tiếp nhận, đánh giá, nhận xét và cho điểm bài tập tự làm của học sinh;

- Tất cả các tiết dạy trực tuyến cần ghi lại và gửi nộp về BGH để  đưa lên Website của nhà trường hoặc trên hệ thống hệ thống ViettelStudy để học sinh có thể xem lại bài học.

4. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

- Tổ chức cho HS tham gia học tập.

- Phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn và hỗ trợ giáo viên dạy trong công tác quản lí lớp học.

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập cũng như quản lí HS.

5. Đối với CNTT hỗ trợ dạy học trực tuyến

- Có trách nhiệm nghiên cứu việc dạy học trực tuyến trên ViettelStudy và các phần mềm hỗ trợ khác như Zoom... và triển khai tập huấn cho toàn thể GV, NV trong nhà trường.

- Tạo tài khoản cho GV nhà trường và toàn thể HS; hỗ trợ cho GV trong quá trình thực hiện.

6. Đối với tổ Văn phòng

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được nhà trường phân công, đảm nhiệm.

Trên đây là Kế hoạch Dạy học trực tuyến qua Internet nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình mới, trong quá trình thực hiên có khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng với BGH nhà trường giải quyết. Quá trình thực hiện Kế hoạch có thể có những điều chỉnh, các bộ phận GV theo dõi thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT, UBND xã; (b/c)

- Ban đại diện Hội CMHS; (t.báo)

- Các tổ CM và GV; (t/h)

- Lưu VT.

                                               HIỆU TRƯỞNG

 

                                                     (đã ký)

 

                                              Nguyễn Thị Thu

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 9
Tháng 05 : 1.152
Năm 2020 : 3.152