Thông báo tuyển sinh trường vùng cao Việt Bắc và trường Hữu nghị T78